Wikov akademie

Vzdělání našich zaměstnanců je jedním z pilířů naší společnosti.

Adaptace

Nastoupit do nového zaměstnání není nic jednoduchého, proto chceme všem novým zaměstnancům zabezpečit optimální proces adaptace na nové prostředí a nové úkoly. První měsíc po nástupu do práce vás proto čekají školení, díky nimž získáte informace o naší společnosti i vaší práci. Dále máte možnost se pravidelně setkávat s nadřízeným, který s vámi řeší všechny dílčí problémy.

Adaptace je ukončena po třech měsících a je zhodnocena s přímým nadřízeným. Adaptace tak volně přechází v proces řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců.

Vzdělávání

Ve Wikovu klademe velký důraz na zkušenosti a odborné znalosti našich specialistů, které jsou jedním z hlavních pilířů stability firmy. Založením Wikov akademie v roce 2006 dostalo vzdělávání a výchova zaměstnanců skupiny Wikov novou dimenzi.

V současnosti nabízíme našim pracovníkům systematická a tematicky zaměřená školení, od dělnických profesí až po střední management. Každý tak dostává možnost smysluplně rozvíjet své vědomosti a dovednosti. Vytváříme tím optimální podmínky pro zajištění dalšího rozvoje společnosti Wikov.