Dotační programy

Ucházíme se o evropské dotace na vzdělávání našich odborníků.

Společnost Wikov čerpá z evropských programů dotace zejména na podporu lidských zdrojů a zaměstnanosti. Z těchto dotací jsou financovány interní a externí školení pro zaměstnance společnosti Wikov.

Seznam dotačních programů: