Variabilní převodový poměr

Variabilní převodový poměr (Variable Ratio Speed) vyvinutý v Orbital2 je revolučním řešením napříč průmyslovými aplikacemi, které mohou těžit z kontinuálně proměnlivého převodu. VRS byl původně určený pro větrné turbíny, kde se používal se synchronním generátorem jako alternativa k frekvenčním měničům. V současnosti jsou převodovky VRS ideálním pohonem pro aplikace ve větrné, přílivové a vodní energetice v sektoru obnovitelných zdrojů a také tam, kde se používají čerpadla, kompresory a pohony ventilátorů.

Regulace proměnlivého převodového poměru (VRS) je zajištěna speciálním vysoce sensitivním hydraulickým regulačním systémem. V případě, že poryvy větru způsobí nárůst přenášeného krouticího momentu ve vztahu k daným otáčkám, potom automaticky dojde ke snížení převodového poměru, a tím je umožněno rychlejší otáčení rotoru elektrárny v závislosti na síle a rychlosti větru. Toto umožňuje pohlcovat náhlé výkyvy větrné energie akcelerací rotoru na vyšší otáčky a zároveň tak dochází k ochraně celého pohonného soustrojí před destruktivními výkyvy přenášeného krouticího momentu.