Pružný čep

Pružný čep je patentovaná technologie používaná ve vícesatelitním uspořádání planetových převodovek. Konstrukční řešení planetového převodu s použitím správně navržených pružných čepů využívá pružnosti celého systému. Vlivem torzního zatížení dojde k pružným deformacím jednotlivých prvků pružných čepů a tím se ozubení satelitu dostane do optimální polohy pro záběr s protějším ozubeným kolem a dochází tak k rovnoměrnému rozložení podélného zatížení ozubení a současně je rovnoměrně rozděleno i zatížení jednotlivých ložisek.

Hlavní výhody:

  • zvýšená životnost ozubených kol a ložisek
  • rezistence vůči nárazům
  • 40-50% snížení hmotnosti v porovnání s konvenčními převodovkami stejného výkonu