Strategický nákup

  • Spolurozhoduje o výběru dodavatele kritických komodit klíčových projektů v rámci skupiny Wikov
  • Uzavírá rámcové smlouvy s dodavateli za skupinu
  • Vyhledává nové dodavatele pro skupinu
  • Supervizuje elektronické aukce
  • Provádí vstupní a periodické audity dodavatelů
  • Provádí přejímky u kvalifikačních dodávek