Nákupní strategie

  • Jednotný přístup k dodavatelům napříč skupinou Wikov
  • Rozvoj dlouhodobých vztahů s dodavateli podpořený uzavřením rámcové kupní smlouvy a všeobecných obchodních podmínek
  • Preference dodavatelů s kompletním výrobním a logistickým servisem
    (parita DAP dle INCOTERMS 2010)
  • Double-Sourcing klíčových komodit pro sériové zakázky
  • Maximální splatnost faktur a platby v měně EUR

Soubory ke stažení