Společnost Ness zavede SAP ve Wikovu

13. 8. 2019

Ness Digital Engineering je novým partnerem pro digitalizaci výroby ve společnosti Wikov Industry

Praha, 13. srpna 2019: Společnost Ness Digital Engineering, globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, a společnost Wikov Industry, tradiční český výrobce ozubených kol a převodovek, uzavřeli smlouvu o implementaci informačního systému ERP a systému pro řízení vývoje a životního cyklu výrobku PDM/PLM. Společnost Wikov Industry prostřednictvím technologie SAP, na které budou systémy postaveny,  dosáhne úplné procesní integrace a digitalizace zakázkové výroby od vývoje až po dodávku unikátních produktů do velkých investičních celků v energetice, těžkém průmyslu, hutnictví a dopravě.

„Rozhodnutí implementovat SAP S/4HANA ve spolupráci se společností Ness je významným krokem na cestě k plné digitalizaci našeho výrobního procesu,“ řekl Vladimír Truksa, finanční ředitel Wikov Industry. „Ness jsme si jako partnera pro tento projekt vybrali především z důvodu komplexnosti a inovativnosti navrhovaného řešení. Neopominutelným faktem byly i dlouholeté zkušenosti společnosti Ness jako poskytovatele informačních řešení pro výrobní sektor. Oceňujeme novou funkcionalitu systému SAP S/4HANA pokrývající celý životní cyklus výrobku, od vývoje a technické přípravy až po pokročilé plánování a řízení výroby,“ dodává Truksa.

Výběrové řízení na dodavatele systémů ERP a PDM/PLM pro Wikov probíhalo více než rok a konečnému rozhodnutí společnosti předcházela předimplementační analýza s následnou prezentací finalistů, kdy řešení SAP S/4HANA bylo zvoleno jako technologicky nejvhodnější.

„Jedná se o unikátní projekt, který díky velkému množství dat, automatizaci a inovaci procesů propojuje životní cyklus výrobků napříč celou společností. Naši experti uplatní dlouholeté zkušenosti a hluboké znalosti výrobní problematiky právě při realizaci tohoto projektu, který je svým rozsahem u nás jedinečný, navíc pro tradičního českého výrobce, jehož produkty jsou žádané v celém světě,“ řekl Karol Kubeczka, ředitel divize Utility & Manufacturing Ness Digital Engineering.

Přípravné fáze projektu se právě rozběhly. Po plném nasazení modulů PDM/PLM – SAP Engineering Control Center, SAP Production Engineering and Operations pro technickou přípravu výroby a plně integrovaného pokročilého systému plánování SAP Production Planning and Detail Scheduling může Wikov Industry začít využívat všech výhod, které SAP S/4HANA pro výrobní proces přináší. Výsledkem bude výrazné zlepšení koordinace aktivit v různých činnostech podniku, zvýšení produktivity práce, vznik datové základny pro kvalitní manažerské rozhodování a snížení časové i materiální ztráty ve výrobním procesu.

Fotogalerie

Soubory ke stažení